Stenografický zápis 51. schůze, 25. listopadu 2005


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Beneš


175. Vládní návrh úplatného nabytí majetkového podílu společnosti LETKA a.s. ve společnosti AERO Vodochody, a.s., pohledávek státu zastoupeného Ministerstvem financí a pohledávek společnosti ARTA REAL, k.s., společnosti CZ CREDIT REAL, k.s. a Konpo, s.r.o., Českou konsolidační agenturou /sněmovní tisk 1200/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Josef Janeček


232. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý


5. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem /sněmovní tisk 997/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Braný


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaroslav Pešán
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Karel Kratochvíle


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Lubomír Suk


17. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc


21. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová


22. Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech /sněmovní tisk 829/ - druhé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Lubomír Suk


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Karel Sehoř


26. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Talíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP