Stenografický zápis 51. schůze, 20. prosince 2005


(Jednání zahájeno ve 13.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.25 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Krill
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Krill


247. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal


250. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 996/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Senátor Adolf Jílek


249. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 949/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Karel Vymětal
Senátor Jan Hálek


164. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání pokračovalo v 16.08 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Jaromír Talíř


165. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hrnčíř


167. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Radim Turek
Poslanec Pavel Hrnčíř


166. Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Josef Vícha
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Vícha


237. Návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Zdeněk Jičínský


253. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Vladimíra Doležala

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 20.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 20.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 20.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP