Sněmovní tisk 1096
Úmluva o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1096/0 dne 6. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Petr Lachnit, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 12. 2005 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2002).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 2. 12. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1096/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1096/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2317).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 9. 2005 jako senátní tisk 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 9. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 10. 2005 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2005 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 19. 10. 2005 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 135/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 259).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 3. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 9. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 pod číslem 93/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, smíšený koncernISP (příhlásit)