Sněmovní tisk 1180
Sml. mezi ČR a Repub. Makedonie o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1180/0 dne 1. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 11. 2005 (usnesení č. 507). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 12. 2005 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2003).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1180/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2320).

Senát

 • PS

  Zdeněk Škromach předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 10. 2005 jako senátní tisk 155/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 155/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 155/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 319).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 3. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 1. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 2/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Makedonie, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)