Sněmovní tisk 923
Doh. o ochraně africko-euroasijských stěhovavých ptáků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 923/0 dne 23. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2005 (usnesení č. 418). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno (hlasování č. 215, usnesení č. 1692). 1. Čtení Proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno (hlasování č. 311, usnesení č. 1934). 1. Čtení proběhlo 6. 12. 2005 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2021).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 923/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2316).

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 3. 2005 jako senátní tisk 43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 43/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 10. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 242).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 3. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 9. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 92/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: ochrana živočišné říše, ptáci, spolupráce v oblasti životního prostředíISP (příhlásit)