Hlasování
37. schůze, 12. 7. 2001

58. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - třetí čtení
262 - 279 (12. 7. 2001)

59. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - třetí čtení
280 (12. 7. 2001)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení
281 - 283 (12. 7. 2001)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení
284 - 288 (12. 7. 2001)

67. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - třetí čtení
289 - 299 (12. 7. 2001)

68. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení
300 - 301 (12. 7. 2001)

69. Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - třetí čtení
302 - 306 (12. 7. 2001)

71. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - třetí čtení
307 - 308 (12. 7. 2001)

72. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení
309 - 326 (12. 7. 2001)

76. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - třetí čtení
327 - 341 (12. 7. 2001)

Procedurální hlasování
342 (12. 7. 2001)

33. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení
343 - 348 (12. 7. 2001)

Procedurální hlasování
349 (12. 7. 2001)

34. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení
350 - 352 (12. 7. 2001)

Procedurální hlasování
353 (12. 7. 2001)

100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
354 - 370 (12. 7. 2001)

Procedurální hlasování
371 - 372 (12. 7. 2001)

27. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení
373 - 377 (12. 7. 2001)


ISP (příhlásit)