Sněmovní tisk 861
Návrh novely zákona o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 27. 2. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 28. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 3. 2001. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2001 jako tisk 861/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2001 (usnesení č. 393). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1574).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 861/3, který byl rozeslán 27. 6. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 341, usnesení č. 1700).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 85, dokument 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 8. 8. 2001 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 319/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní vklad, bankovnictví, pojištění zákonné odpovědnosti, přibližování legislativyISP (příhlásit)