Sněmovní tisk 872
Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 872/0 dne 16. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1508).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 872/2, který byl rozeslán 27. 6. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 280, usnesení č. 1692).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2001 na . schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 16. 10. 2001 na 39. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno (usnesení č. 1740).


Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2002 na 46. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 872/4, který byl rozeslán 8. 2. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 521). • Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

  Deskriptory EUROVOCu: daňový trestný čin, elektronické peníze, finanční instituce, finanční kontrola, finanční transakce, hospodářský trestný čin, platba  ISP (příhlásit)