Sněmovní tisk 873
Vládní novela zákona o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 19. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 873/2, který byl rozeslán 28. 6. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 283, usnesení č. 1693).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 89, dokument 89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 89/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 8. 2001 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 89/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 6. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 314/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zdraví rostlin, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, škodliviny, včelařství, zásilkový obchod, zemědělská politikaISP (příhlásit)