Sněmovní tisk 850
Návrh zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Václav Exner, Pavel Kováčik, Miroslava Vlčková, Václav Frank, Svatomír Recman, Jiří Maštálka, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 850/0 dne 13. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2001 jako tisk 850/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 97, dokument 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 7. 2001 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 8. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 97/2 (záznam z jednání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, organizace voleb, parlamentní volby, regionální volby, volební právoISP (příhlásit)