Hlasování
37. schůze, 29. 6. 2001

Procedurální hlasování
91 (29. 6. 2001)

29. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení
92 - 93 (29. 6. 2001)

Procedurální hlasování
94 - 95 (29. 6. 2001)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení
96 - 97 (29. 6. 2001)

9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení
98 (29. 6. 2001)

Procedurální hlasování
99 (29. 6. 2001)

23. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení
100 - 101 (29. 6. 2001)

13. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení
102 (29. 6. 2001)

24. Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - prvé čtení
103 - 104 (29. 6. 2001)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení
105 - 107 (29. 6. 2001)

Procedurální hlasování
108 (29. 6. 2001)


ISP (příhlásit)