Sněmovní tisk 804
Návrh novely občanského zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Stanislav Křeček, Pavel Němec, Miloslav Výborný, Ivan Pilip) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 804/0 dne 15. 12. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 804/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1432).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 804/3, který byl rozeslán 22. 5. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 482, usnesení č. 1621).

 • V
  • Ústavně právní výbor vydal 21. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 804/4.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 804/5, který byl rozeslán 29. 6. 2001 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 1669).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 92, dokument 92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 317/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Právo zástavní, Zákoník občanský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hypotéka, občanský zákoník, podpora podnikání, střední podnikISP (příhlásit)