Organizační výbor
Usnesení č. 350 (11. ledna 2001)

Související sněmovní tisky

787 Rozpočet FDM 'v likvidaci' na rok 2001

788 Návrh zákona o myslivosti

789 Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

790 Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám

791 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

792 Vládní návrh služebního zákona

793 Vládní novela zákona o zřízení ministerstev

794 Vl. n. zák. souvisejícího s přijetím služebního zákona

795 Sml. mezi ČR a FR o zamezení dvojího zdanění

796 Zpráva postupu integrace ČR do EU

799 Zpráva o výši škod způsobených suchem v roce 2000

800 Návrh novely zákona o ochraně osobních údajů

801 Návrh rozpočtu FNM ČR pro rok 2001

802 Návrh novely obchodního zákoníku - RJ

803 Návrh zákona o Komoře soudních znalců ČR

804 Návrh novely občanského zákoníku

805 Návrh zákona o chovu psů

806 Návrh rozpočtu PF ČR na rok 2001

807 Novely trestního zák. a zák. na ochranu zvířat proti týrání

808 Opční protokol k Úml. o zapojování dětí do ozbroj. konfliktů

810 Úmluva o omezení případů bezdomovectví

811 Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí
ISP (příhlásit)