Sněmovní tisk 938
Vl. zák. o podpoře malého a středního podnikání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 938/0 dne 22. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 5. 2001 (usnesení č. 416). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1658).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 110 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 938/3, který byl rozeslán 28. 11. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 1933).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 166, dokument 166/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 1. 2002 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 166/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 1. 2002 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 166/2 (schvaluje).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 47/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podnik jednotlivce, podpora podnikání, předmět podnikání, státní podpora, typ podnikuISP (příhlásit)