Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Podnikání

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 91/0 Vládní návrh zák. o podmínkách podnik. v oblasti cest. ruchuVládní návrh zákonaSchváleno, 159/1999 Sb.
 147/0 Návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor Poslanecký návrh zákona Schváleno, 302/1999 Sb.
 194/0 Návrh novely zák. o státní památkové péči Poslanecký návrh zákona Schváleno, 361/1999 Sb.
 290/0 Zpráva o podpoře malého a středního podnikání v roce 98Zpráva a jinéSchválena
 442/0 Vládní návrh zákona o odborné způsobilosti k řízení - EUVládní návrh zákonaVráceno
 527/0 Programy podpory malého a středního pod. na rok 2000Zpráva a jinéSchválena
 529/0 Vládní návrh zák. o opatřeních se zákazem chem. zbraníVládní návrh zákonaSchváleno, 249/2000 Sb.
 563/0 Návrh novely zákona o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 369/2000 Sb.
 598/0 Zpr. o opatřeních k zjištění NKÚ kontrolního závěru č. 98/32Zpráva a jinéVzato na vědomí
 659/0 Zpr. o podpoře malého a střed. podnik. ze SR v ČR v r. 1999Zpráva a jinéSchválena
 825/0 Prog. podpory malého a středního podnik. 2001 - 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 938/0 Vl. zák. o podpoře malého a středního podnikání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 47/2002 Sb.
 978/0 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem
 987/0 Zpr. o malém a středním podnikání v roce 2000Zpráva a jinéVzato na vědomí


ISP (příhlásit)