Sněmovní tisk 974
Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 135, dokument 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 176 pod číslem 483/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Správa státní, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: alokace zdrojů, daňový systém, přerozdělování příjmů, regionální orgány státní správy, rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, rozpočtové zdroje, veřejná správaISP (příhlásit)