Hlasování
37. schůze, 11. 7. 2001

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - třetí čtení
208 - 216 (11. 7. 2001)

Procedurální hlasování
217 (11. 7. 2001)

61. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení
218 - 250 (11. 7. 2001)

89. Programy podpory malého a středního podnikání na období 2001 - 2004 /sněmovní tisk 825/
251 (11. 7. 2001)

65. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení
252 - 256 (11. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
257 - 261 (11. 7. 2001)


ISP (příhlásit)