Sněmovní tisk 871
Vládní návrh zákona hornické činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 871/0 dne 16. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1519).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 871/3, který byl rozeslán 27. 6. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 1684).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2001.
  Zákon Senátem schválen 10. 8. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 315/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hornictví, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, důlní dobývání, důlní provoz, těžební průmysl, uplatňování právních předpisů EU, veřejná správa, výbušninaISP (příhlásit)