Usnesení PS č. 1519

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - prvé čtení (6. dubna 2001)

Související sněmovní tisky

871 Vládní návrh zákona hornické činnosti - EU
ISP (příhlásit)