Sněmovní tisk 874
Vládní návrh zákona o státních hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 94, dokument 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2001 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 94/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 8. 2001 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 94/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 6. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 312/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní, Přestupky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, hranice, pohraniční oblast, právnická osoba, přeshraniční spolupráce, systém vlastnictví půdy, územní suverenita, zemědělská nemovitostISP (příhlásit)