Sněmovní tisk 960
Vl. návrh zák. o integro. prevenci - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 169, dokument 169/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 1. 2002 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 169/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2002 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 169/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 960/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 960/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 119, usnesení č. 2019).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 76/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy, znečišťování atmosféryISP (příhlásit)