Usnesení PS č. 1701

k vládnímu návrhu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení (12. července 2001)
ISP (příhlásit)