Usnesení PS č. 2019

k návrhu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/4/ - vráceného Senátem (5. února 2002)
ISP (příhlásit)