Hlasování
13. schůze, 8. 6. 1999

Procedurální hlasování
606 - 608 (8. 6. 1999)

53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
609 - 611 (8. 6. 1999)

101. Volba členů vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
612 - 621 (8. 6. 1999)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení
622 (8. 6. 1999)

57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
623 (8. 6. 1999)

58. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení
624 - 625 (8. 6. 1999)

57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
626 - 627 (8. 6. 1999)

101. Volba členů vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
628 (8. 6. 1999)

Procedurální hlasování
629 (8. 6. 1999)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení
630 - 632 (8. 6. 1999)

64. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení
633 (8. 6. 1999)

Procedurální hlasování
634 (8. 6. 1999)

90. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
635 - 636 (8. 6. 1999)

Procedurální hlasování
637 (8. 6. 1999)

87. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243
638 (8. 6. 1999)

66. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení
639 (8. 6. 1999)


ISP (příhlásit)