Sněmovní tisk 214
Vládní návrh zákona o dluhopisech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 30. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8., 9. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 329).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/3, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 559).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 116, dokument 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (neprojednávat).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 362/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, převoditelný cenný papír, rozpočtový schodek, snižování dluhu, státní rozpočet, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)