Hlasování
13. schůze, 20. 5. 1999

26. Zpráva vlády o stavu české společnosti
119 - 120 (20. 5. 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/
121 - 129 (20. 5. 1999)

Procedurální hlasování
130 (20. 5. 1999)

99. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998
131 (20. 5. 1999)

33. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1997 /sněmovní tisk 128/
132 (20. 5. 1999)

Procedurální hlasování
133 (20. 5. 1999)

37. Návrh na navýšení odměn členů Rady České tiskové kanceláře
134 (20. 5. 1999)

38. Návrh na změnu Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
135 (20. 5. 1999)

39. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1.1.1998 - 31.12.1998) /sněmovní tisk 145/
136 - 137 (20. 5. 1999)

88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
138 (20. 5. 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
139 - 153 (20. 5. 1999)


ISP (příhlásit)