Hlasování
13. schůze, 9. 6. 1999

92. Úmluva č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních a životních podmínek (námořníci), 1996; Úmluva č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996; Úmluva č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchodním loďstvu (minimální standardy), 1976, přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996; Doporučení č. 188 o soukromých agenturách práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 114/
640 (9. 6. 1999)

Procedurální hlasování
641 (9. 6. 1999)

66. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení
642 - 643 (9. 6. 1999)

35. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 119/
644 - 647 (9. 6. 1999)

96. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice
648 (9. 6. 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
649 - 652 (9. 6. 1999)

91. Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
653 - 654 (9. 6. 1999)

93. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 116/
655 - 657 (9. 6. 1999)

Procedurální hlasování
658 (9. 6. 1999)

26. Zpráva vlády o stavu české společnosti
659 - 664 (9. 6. 1999)

Procedurální hlasování
665 (9. 6. 1999)

95. Koncepce zahraniční politiky České republiky
666 - 669 (9. 6. 1999)

Procedurální hlasování
670 (9. 6. 1999)


ISP (příhlásit)