Sněmovní tisk 199
Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 28. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 8. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 319).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/3, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 564).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 120, dokument 120/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř), Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 24. 11. 1999 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 120/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 120/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 120/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 349/1999 Sb.Související tisk: 200 (Novela zák. souvisejících s Veř. ochr. práv - EU).


Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zákonnostISP (příhlásit)