Sněmovní tisk 208
Vládní návrh novely Ústavy ČR a zák. o bezpečnosti ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Bezpečnost státu, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Evropská dohoda o přidružení, mezinárodní právo veřejné, NATO, obranná politika, ústavaISP (příhlásit)