Dokumenty EU

Zpravodajkou Ing. Gabriela Kalábková

Celkem nalezeno 25 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 5037/10KOM(2009) 674 v konečném zněníNávrh zprávy Komise Radě - Návrh společné zprávy o zaměstnanosti pro období let 2009 a 2010Vzato na vědomí
16708/09KOM(2009) 639 v konečném zněníSdělení Komise - Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce 2009Vzato na vědomí
13879/09KOM(2009) 504 v konečném zněníZpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě (16. zpráva o zlepšení tvorby právních předpisů za rok 2008)Vzato na vědomí
12093/09KOM(2009) 362 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňováníVzato na vědomí
 7229/09KOM(2009) 83 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjektyProjednáno bez usnesení
 5981/09 Provádění strukturálních reforem Lisabonské strategie v kontextu Plánu evropské hospodářské obnovy - roční hodnocení jednotlivých zemí: Doporučení Rady k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 2009 a k provádění politik zaměstnanosti členských státůProjednáno bez usnesení
17380/08KOM(2008) 821 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny potravin v EvropěProjednáno bez usnesení
17364/08KOM(2008) 843 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Osmá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozónyProjednáno bez usnesení
13531/08COM(2008) 580 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikacíVzato na vědomí
13521/08COM(2008) 579 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích přezkumu fungování nařízení (ES) č. 717/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ESVzato na vědomí
11555/08KOM(2008) 419 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění)Vzato na vědomí
11022/08KOM(2008) 360 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán politiky pro azyl: Integrovaný přístup k ochraně v celé EUVzato na vědomí
11017/08KOM(2008) 359 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástrojeVzato na vědomí
 9200/08COM(2008) 229 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a KomiseBere na vědomí s doporučením
 7979/08KOM(2008) 153 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2007 (13. zpráva)Vzato na vědomí
 7241/08KOM(2008) 106 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologieVzato na vědomí
 6930/08KOM(2008) 122 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropský finanční systém: adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské raděVzato na vědomí
 5938/08KOM(2008) 9 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hračekVzato na vědomí
 5128/08COM(2007) 807 finalBílá kniha o integraci hypotečních trhů EUVzato na vědomí
16239/07KOM(2007) 780 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytváření společné přistěhovalecké politikyBere na vědomí s doporučením

12ISP (příhlásit)