Dokumenty EU

Zpravodajkou Ing. Gabriela Kalábková

Celkem nalezeno 25 dokumentů. (2. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
15408/07KOM(2007) 699 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikacíPodporuje pozici ČR
15387/07KOM(2007) 698 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelePodporuje pozici ČR
15379/07KOM(2007) 697 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikacíPodporuje pozici ČR
 7503/07KOM(2007) 99 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie spotřebitelské politiky EU 2007-2013: Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránitVzato na vědomí
 6307/07KOM(2006) 744 v konečném zněníZelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquisVzato na vědomí

12ISP (příhlásit)