Dokument EU 16708/09

Sdělení Komise - Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce 2009
/kód dokumentu 16708/09, KOM(2009) 639 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:evropská strategie zaměstnanosti, hospodářská recese, komunitární politika zaměstnanosti, mobilita pracovní síly, nezaměstnanost, ochrana životního prostředí, trh práce, znalostní ekonomika, zprávaISP (příhlásit)