Dokument EU 11017/08

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje
/kód dokumentu 11017/08, KOM(2008) 359 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, hraniční kontrola, imigrace, integrace přistěhovalců, kontrola migrací, migrační politika Společenství, nelegální migrace, politická spolupráce, stanovisko ESC, vstup cizinců, Výbor regionů, výměna informací, zahraniční politikaISP (příhlásit)