Dokument EU 5037/10

Návrh zprávy Komise Radě - Návrh společné zprávy o zaměstnanosti pro období let 2009 a 2010
/kód dokumentu 5037/10, KOM(2009) 674 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:finanční pomoc, politika zaměstnanosti, pomoc Společenství, profesní příprava, sociální politika, trh práce, zprávaISP (příhlásit)