Dokument EU 7229/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty
/kód dokumentu 7229/09, KOM(2009) 83 v konečném znění, 2009/0035 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, bilance, kapitálový trh, komerční firma, mikropodnik, obchodní rejstřík, organizace, pohyb kapitálu, stanovisko ESC, účet, zveřejnění účtůISP (příhlásit)