Dokument EU 11022/08

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán politiky pro azyl: Integrovaný přístup k ochraně v celé EU
/kód dokumentu 11022/08, KOM(2008) 360 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, azylové právo, práva jednotlivce, přibližování legislativy, sociální politika, stanovisko ESC, uprchlík, vstup cizincůISP (příhlásit)