Dokument EU 17380/08

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny potravin v Evropě
/kód dokumentu 17380/08, KOM(2008) 821 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:cena potravin, cena zemědělských výrobků, dodávka, hospodářská politika, hospodářský důsledek, obchodní politika, zvýšení cenISP (příhlásit)