Dokument EU 12093/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování
/kód dokumentu 12093/09, KOM(2009) 362 v konečném znění, 2009/0099 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:banka, bankovní dohled, Evropská centrální banka, finanční instituce, finanční řízení, finanční trh, hospodářská politika, hospodářská recese, investiční společnost, mzda, mzdová politika, odměňování za práci, politika zaměstnanosti, stanovení mzdy, stanovisko, úvěr, úvěrová instituce, zpráva o činnostiISP (příhlásit)