Dokument EU 6930/08

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropský finanční systém: adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské radě
/kód dokumentu 6930/08, KOM(2008) 122 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:finanční právo, finanční situace, finanční trh, hospodářské výkyvy, kapitálový trh, stabilizace hospodářstvíISP (příhlásit)