Dokument EU 17364/08

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Osmá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
/kód dokumentu 17364/08, KOM(2008) 843 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:euro, eurozóna, Hospodářská a měnová unie, měnová integrace, SlovenskoISP (příhlásit)