Dokument EU 11555/08

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění)
/kód dokumentu 11555/08, KOM(2008) 419 v konečném znění, 2008/0141 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, Evropská rada zaměstnanců, evropský podnik, informování pracovníků, podniková rada, porada s pracovníky, pracovní právo, skupina podniků, stanovisko ESCISP (příhlásit)