Dokument EU 13521/08

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích přezkumu fungování nařízení (ES) č. 717/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES
/kód dokumentu 13521/08, COM(2008) 579 final/



Deskriptory EUROVOCu:komunikační systém, mobilní telefon, přenosová síť, přibližování legislativy, regulace telekomunikací, telekomunikace



ISP (příhlásit)