Stenografický zápis 66. schůze, 10. prosince 2009


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Jakubková


157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Šoltys
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Michal Doktor


90. Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 962/

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Pavel Kováčik


166. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010 /sněmovní tisk 979/

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Zdeněk Mach


154. Zpráva o situaci v České tiskové kanceláři

Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Zdeněk Boháč
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


158. Ústní interpelace

Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Karel Černý
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Karel Černý
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 15.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP