Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. prosince 2009 v 9.05 hodin
Přítomno: 124 poslanců

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré ráno. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní poslankyně Konečná náhradní karta č. 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Dimitrov, paní poslankyně Dundáčková, paní poslankyně Hašková, pan poslanec Jičínský, pan poslanec Kafka, pan poslanec Klas, pan poslanec Klučka, pan poslanec Kvapil, paní místopředsedkyně Němcová, pan poslanec Pleva, pan poslanec Raninec, pan poslanec Smýkal, paní poslankyně Šedivá, pan poslanec Šlajs, paní poslankyně Šojdrová. Z členů vlády: pan premiér Fischer se omlouvá od 13 hodin, pan ministr Barták, Dusík, Chmiel, Janota, Jurásková, Kocáb, Kohout, Pecina, Šebesta, Šimerka, Vondruška, Tošovský.

Dnešní jednání zahájíme bodem č. 157, co jsou Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Dále budeme pokračovat již pevně zařazeným bodem č. 154 a dalšími schválenými body v našem programu. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slosování.

Ještě než zahájím bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace, mám zde několik přihlášek k návrhu a změně schváleného pořadu. Jako první vystoupí pan poslanec Kováčik. Připraví se pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji dobrý den. Dovolím si vás požádat o podporu mého návrhu na změnu zařazení bodů do našeho schváleného programu. Jde o dva body. Můj návrh odůvodňuji tím, že oba dva ty body jsou vázány bezprostředně na schválení státního rozpočtu a každý rok postupujeme stejně, že po schválení státního rozpočtu schvalujeme dotační programy v zemědělství a schvalujeme rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu.

Můj návrh tedy zní zařadit bod 90, dotační programy v zemědělství, a bod 166, rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu pro rok 2010, dnes po písemných interpelacích ještě před bod 154. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Doktor, připraví se paní poslankyně Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, dámy a pánové, já se budu ve svém projevu, ačkoliv jsem to tedy nepředpokládal, obracet na pana předřečníka. Prosím pana poslance Kováčika, zda by mohl naslouchat obsahu mého vystoupení, neb mám za to, že jím navržené body jsou těmi, ke kterými zpravidla, pakliže bývá rozprava, nejsou navrhovány pozměňovací návrhy a nejsou zdržovány tou další procedurou.

Můj návrh, který jsem povinen jako zpravodaj předložit Poslanecké sněmovně, a sice návrh na zařazení druhého čtení sněmovního tisku 959, kterým je vládní návrh zákona upravující podmínky, za kterých může být od 1. ledna vydávána emise dluhopisů domácnostem, velmi zjednodušeně řečeno, je bohužel tím sněmovním tiskem, který, bude-li dnes projednán v režimu druhého čtení, bude ve smyslu lhůt, tak aby byl zítra hlasovatelný, limitován minimálně tím, že vznesené pozměňovací návrhy musí ležet na stole 24 hodin. Pokorně tedy prosím o to, aby návrh na zařazení druhého čtení sněmovního tisku 959 mnou označeného i při vědomí vašeho návrhu byl navržen a odhlasován jako první bod dnes po písemných interpelacích a vámi navržené body jako druhý a další. Děkuji za shovívavost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Kováčik, poté vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Tluchoř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dnes je takový poměrně pěkný den. Máme dobrou náladu, modifikuji svůj návrh ve smyslu návrhu pana kolegy Doktora.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Sobotka jako předseda poslaneckého klubu s přednostním právem a pak pan poslanec Tluchoř, taktéž s přednostním právem. Pak se připraví paní poslankyně Jakubková. Prosím, pane poslanče a předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád požádal o to, aby na zítřek po bodu, kde se budeme zabývat situací v Nejvyšším kontrolním úřadě, aby po tomto bodu byly zařazeny dva body a týká se to Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2007, to je tisk 473. A pak tisk 789, to je Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008, za bod, který se bude týkat činnosti NKÚ. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Jsou to body, pane poslanče - sněmovní tisk 473 a 789?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Jsou to tyto tisky, ale já mám pouze původní čísla bodů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda a poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, i já vám přeji krásné dobré ráno a dovoluji si navrhnout pevné zařazení zbývajících dvou volebních bodů, tedy druhá kola volby do Rady České televize a Českého rozhlasu na zítřek pevně na 13.00. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP