(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková. Připraví se paní poslankyně Halíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já vás chci požádat o pevné zařazení bodu č. 52, tisku 889. Je to vládní návrh, kterým se mění zákon o obecně prospěšných společnostech. Prosím o jeho zařazení na dnešní den po písemných interpelacích jako druhý, maximálně třetí bod. Ministra Kocába coby předkladatele je připravena zastoupit paní ministryně Kovářová. Se zařazením souhlasí i zpravodajka, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Projednáním v prvním čtení a propuštěním návrhu do výboru dáváme tisku šanci na schválení do konce volebního období.

Změny, které přináší navrhovaná novela, jsou dvojího druhu. Jednak jsou technické, které přinášejí zpřesnění a nahrazení nevhodných formulací vhodnějšími, jednak jsou koncepční, které vyplynuly z praxe fungování obecně prospěšných společností. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Halíková, připraví se pan poslanec Hovorka, poté pan poslanec Sobotka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, chci požádat o pevné zařazení bodu 89, tisku 923. Jedná se o návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010, a sice na dnešek po pevně zařazených bodech po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu 55, sněmovního tisku 926, o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, který byl pevně zařazen na včera, ale na jeho projednání se nedostalo. Navrhuji, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, já se moc omlouvám. Ještě k těm dvěma zprávám o činnosti České televize bych rád zařadil věcně související výroční zprávy o hospodaření České televize za rok 2007 a za rok 2008 tak, aby bylo možné případně sloučit rozpravy k těm jednotlivým létům 2007 a 2008. Jednalo by se tedy o tisky 584, 906.

Celkem tedy, když to zrekapituluji, by se jednalo o blok tisků 473, 789, 584 a 906. Navrhuji zařazení za bod o činnosti NKÚ. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji. Paní poslankyně Jakubková se ještě přihlásila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych to jenom ráda upřesnila. Tisk 889 nepředřazuji tiskům, které se týkají státního rozpočtu. Chtěla bych tedy zařadit jej po pevně zařazených bodech, aby to bylo jasné, aby tam nedocházelo k nějakým nejasnostem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášky do rozpravy k našemu programu nemám. Budeme se tedy zabývat jednotlivými návrhy a budeme o nich hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kováčika, který navrhl, aby body 90 a 166 byly dnes zařazeny po písemných interpelacích, před bodem 154. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 196 z přihlášených 90 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Doktora, který navrhl, aby sněmovní tisk 959, druhé čtení, byl předřazen ještě před body pana poslance Kováčika. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlasí.) To znamená že bychom po písemných interpelacích projednávali ten váš bod, sněmovní tisk 959, ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 197 z přihlášených 90 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále vystoupil pan poslanec Sobotka. Ten navrhl, aby body 122 a 123, to jsou sněmovní tisky 473 a 789 a pak doplnil svůj návrh o další body, sněmovní tisky 584 a 906, byly zařazeny zítra po bodu, který se zabývá NKÚ. Je tomu tak? (Souhlasí.) Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 198 z přihlášených 89 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Tluchoř navrhl, aby druhá kola voleb, dvou voleb, byla zařazena na zítra, tj. pátek, na 13 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 199 z přihlášených 90 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP