(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme ukončit tuto interpelaci. Máme tu další a to je interpelace Petra Bratského na ministra Jana Kohouta ve věci dostupnosti víz Kanady, Austrálie, Nového Zélandu pro občany České republiky. Připomínám, že pana ministra Kohouta mám mezi omluvenými. Má být na zahraniční cestě. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Ano, pan ministr nás reprezentuje v zahraničí. Já o tom vím. My jsme o tom spolu hovořili, když jsem mu říkal, že budu připravovat tuto interpelaci, protože jsem již věděl o tom, co se bude chystat, nicméně podám ji aspoň a jsme domluveni na písemné odpovědi.

Vážený pane ministře, čerstvé zprávy mluví o tom, že ještě před Vánocemi, konkrétně 21. 12., zřídí velvyslanectví Kanady v České republice vízové oddělení a naši občané tak nebudou muset cestovat kvůli vízům až do Vídně. Ačkoliv to není tím hlavním kýženým cílem naší zahraniční politiky, kterým je oboustranné obnovení bezvízového režimu mezi našimi zeměmi, je to alespoň posun k lepšímu od současného tristního a nevyhovujícího stavu. Lze za tím tušit nejen neúnavnou práci našeho Ministerstva zahraničí, ale i solidární postoj dalších členských zemí Evropské unie vůči Kanadě, kdy země Evropské unie se za nás vzaly a vlastně vytvořily podmínky pro to, aby ministři zahraničí a někteří diplomaté kanadští do všech zemí Evropské unie měli v podstatě také určité problémy. Rovněž naše meziparlamentní skupina přátel Česká republika - Kanada již přece vedla na toto téma velmi věcnou a korektní debatu s novou kanadskou velvyslankyní v České republice, kde jsme si v mnoha ohledech podrobněji ozřejmili své rozdílné pohledy na problematiku víz i specifika sociální a emigrační politiky v té které zemi. Nejde však jen o Kanadu, ale o více zemí. Například oblíbená Austrálie a Nový Zéland a další, které jsou častým cílem českých turistů, podnikatelů, ale třeba i studentů, ale pro jejichž víza je nutné cestovat do Vídně, tu do Berlína nebo třeba do Varšavy. Některé z nich mají v Praze zastupitelský úřad, ovšem bez vízového oddělení, jiné z různých důvodů diplomaticky obsluhují celý středoevropský region z některého ze sousedních hlavních měst.

Pane ministře, mohl byste nám zde podat jakési shrnutí, co již učinilo nebo v budoucnu chystá Ministerstvo zahraničí pro zlepšení dostupnosti víz u zemí, do nichž naši občané nejčastěji cestují a kde nemají možnost získat víza přímo v Praze? Jedná se nám samozřejmě, pane ministře, především o to, že se cítíme být rovnoprávnou zemí s ostatními zeměmi Unie a chtěli bychom mít rovné podmínky pro naše občany se všemi okolními zeměmi. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Bratského. Nyní bych požádal pana poslance Václava Grünera. Bohužel pana ministra Šebestu tady nevidím. Vy byste měl interpelovat ve věci financování zemědělské vodohospodářské správy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, obrátili se na mne obyvatelé obce Volduchy v okrese Rokycany s problémem neprovádění údržby voldušského potoka, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Vltavy, pracoviště Rokycany. V roce 1996 bylo upraveno koryto potoka v intravilánu obce na zachycení stoleté vody. Koryto potoka bylo zpevněno polovegetačními tvárnicemi, a proto zarůstá vegetací i stromovým náletem. Dochází tím ke značnému snížení průtokové kapacity a následnému povodňovému nebezpečí, jak tomu bylo i v březnu a dubnu letošního roku. Koryto je nyní v alarmujícím stavu. Regulované koryto procházející obcí je vlivem absence kontinuální údržby zaneseno naplaveninami a zarostlé náletovou vegetací. Zemědělská vodohospodářská správa Rokycany si je vědoma nepříznivého stavu, ale nemá finanční prostředky na údržbu potoka. V roce 2009 dostalo pracoviště Rokycany na údržbu vodních toků celkem 490 tisíc korun na požadavek 3,93 milionu korun. Údržba voldušského potoka by si vyžádala náklad kolem 430 tisíc korun.

Pane ministře, jsem si vědom nedostatku finančních prostředků všeobecně. Přesto jsem přesvědčen, že je lépe povodním předcházet, než pak hradit povodňové škody v daleko větším měřítku. Proto vás žádám, pane ministře, o najití způsobu, jak občanům obce Volduchy pomoci, a to pokud možno v krátké době. Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Bohužel tady omluvu pana ministra Šebesty nemám, takže nevím přesně, proč není přítomen, nicméně doufám, že dostanete alespoň písemnou odpověď.

Teď bych požádal pana poslance Petra Bratského, který by měl interpelovat Danu Juráskovou ve věci bezpečnosti vakcíny proti prasečí chřipce. Prosím, pane poslanče, máte slovo, i když paní paní Jurásková zde není, ale je mezi omluvenými. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Nedá se nic dělat, paní ministryně je mezi omluvenými, třeba mi odpoví písemně. Takže budu já i ostatní spokojeni. Ostatně bude se to míjet trochu účinkem, ale za to vy, pane místopředsedo, nemůžete. Chtěl jsem, aby právě veřejně, pro naši veřejnost díky interpelaci, což je další z možností, nejen ta, kterou zmínila paní kolegyně Zelenková, když před chvílí velmi oprávněně kritizovala vládu, že zde nesedí na interpelace, ale mimo jiné interpelace vedou k tomu, že se veřejnost může dozvědět zajímavé věci od ministrů, kteří mají nejvíce informací. Takže to byl smysl interpelace, kterou teď budu říkat.

Vážená paní ministryně, poté co bylo vaše ministerstvo kritizováno za to, že zásilka vakcíny proti tzv. prasečí chřipce dorazila později, než měla, nebo v nedostatečném množství, nyní se potýkáme s opačným problémem. Řada lidí z vytipovaných rizikových skupin očkování odmítá s poukazem na rizikovost nevyzkoušené vakcíny. Vím, že s podobným problémem se potýká např. i sousední Německo, kde je zájem o očkování mnohem nižší, než se předpokládalo, a to prosím Německo vůbec nedalo nějaké kvóty, kteří občané mohou nebo nemohou vakcínu získat. Lékařská obec je v tomto značně rozpolcená, někteří lékaři tvrdí, že prasečí chřipka přináší mnohem menší následky, než se čekalo, a dávají tak za pravdu skeptikům, že jde o bublinu paniky uměle přiživenou farmaceutickými společnostmi, přitom ale noviny přinášejí den za dnem zprávy o dalších a dalších úmrtích spojených s touto chřipkou. Jiní zase odrazují pacienty od očkování z důvodu nedostatečného testování vakcíny před jejím uvedením na trh.

Vy jste se velmi nedávno poměrně odvážně, a řekl bych na české poměry velmi nebývale odvážně, vyjádřila vůči lékařům, kteří mají nedostatečné informace nebo si je neumějí získat. Já bych chtěl vědět, jestli existují informace o tom, že tato vakcína je opravdu bezpečná, odzkoušená podle mezinárodních pravidel tak, že se nikdo nemusí obávat následných komplikací spojených se zhoršením zdravotního stavu v jiných oblastech své tělesné schránky a budoucích následcích třeba na celý život.

Dále bych se chtěl zeptat, jestli má Ministerstvo zdravotnictví k dispozici statistiky, ze kterých by bylo zřejmé, jakého rozsahu problém s odmítáním očkování v České republice je. Je pravda, že části vakcín projde expirační doba dříve, než se podaří sehnat pacienty, kterým by byly aplikovány? A v neposlední míře, jaká rizika byla dosud zjištěna u aktuální vakcíny? A co je pravdy na tom, že virus dále mutuje a vakcína dodaná do České republiky již kvůli němu neúčinkuje?

Těšil jsem se, že občané získají odpověď ještě před Vánocemi jako takový malý dárek vašeho ministerstva. Vzhledem k tomu, že tady, paní ministryně, nejste, se toho dárku dočkáme zřejmě po Novém roce. Chtěl bych upozornit, že část Poslanecké sněmovny pojede na Ukrajinu např. monitorovat volby; ačkoliv nejsme mezi osobami, které mají být chráněny, tak jsme si třeba vakcínu mohli zaplatit a zkusit. Možná to bude někomu vyhovovat, že část politické reprezentace v těchto delegacích ulehne s prasečí chřipkou. No budiž. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufejme, že aspoň vy dostanete odpověď na své otázky. Můžeme pokročit dál. Pan poslanec Antonín Seďa by ještě jednou interpeloval pana ministra Martina Bartáka ve věci organizačních změn na Ministerstvu obrany. Takže prosím, máte ještě jednou slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP