(15.00 hodin)
(pokračuje Zelenková)

Vážená paní nepřítomná ministryně, hovořili jsme zde dopoledne o enormně vysokém počtu vysokých škol. Z diskuse vyplynulo, že mimo jiné je nutno vytvořit legislativní podmínky, aby ne každý podnikatelský záměr tohoto typu byl úspěšný. Konkrétně se ptám, kdy předložíte příslušnou novelizaci vysokoškolského zákona, která zpřísní příliš benevolentní legislativu okolo udělování akreditací pro budoucí soukromé vysoké školy. Otázka číslo dvě. Ptám se, jestli hledáte nástroje, které by mohly objektivizovat to, co obecně nazýváme kvalitou školy. Tato otázka nemíří jen na školy vysoké, nýbrž i na školy střední a případně i školy základní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to byla interpelace na paní nepřítomnou ministryni Kopicovou. A teď bych požádal Karla Černého, který by opět interpeloval ministra Martina Bartáka ve věci symbolů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, úvodem mojí interpelace mi dovolte, abych vám poděkoval za razantní kroky vůči příslušníkům Armády České republiky, kteří projevují sympatie k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka. Je nepřípustné, aby vojáci naší armády nosili symboly těch nejhorších jednotek SS, které se dopouštěly znásilňování, vraždění a dokonce upalování dětí, navíc jednotek, které se podílely na zločinech na území Československa.

Vážený pane ministře, na listopadovém jednání výboru pro obranu jste slíbil, že budete celému případu věnovat mimořádnou pozornost. Vnímám represivní kroky, které byly podniknuty, ale byl bych rád, kdybyste nastínil další konkrétní kroky ministerstva v oblasti prevence, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana ministra opět o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, děkuji za tu pochvalu a mohu vás ujistit, že i nadále budu postupovat s takovou razancí proti jakémukoli výskytu těchto negativních jevů. My jsme tím samozřejmě znepokojeni, věnujeme tomu enormní pozornost, ale zároveň to, co jste zmiňoval, jsme skutečně po důkladném zvážení mohli označit za pochybení jednotlivců. Není to žádný systémový jev, systémový výskyt extremismu v armádě, i když samozřejmě asi všichni rozumíme tomu, že některé skupiny mohou zase inklinovat k určitým specifickým resortům. A plně se ztotožňuji s tím, že ta opatření musí být důrazná, ale nestačí je dělat pouze v současné době, ale musí být především v oblasti prevence.

Ta opatření bych rozdělil na okamžitá a dlouhodobá a samozřejmě ta preventivní, na která klademe velký důraz. U těch okamžitých se to asi dostatečně projevilo i díky novelizaci zákona 221. My jsme se mohli s některými z těchto příslušníků hlásících se k různým extremistickým skupinám rozloučit ihned. Řekl bych, z těch preventivních pro nás v současné době nejdůležitější bude při přijímání do služebního poměru a při rozhodování o změně či prodloužení trvání doby služebního poměru to, že každý voják podepíše čestné prohlášení, že není příslušníkem ani sympatizantem žádného extremistického hnutí. Toto opatření bylo přijato v roce 2008 již s proběhlým případem z té doby. Na základě nové legislativy jsou rozpracovány interní právní předpisy ke zvýšení prevence v oblasti extremismu, umožňující lépe a přesněji předcházet projevy extremismu v řadách Armády České republiky. Dále před výjezdem do zahraničních misí probíhají školení a zaměstnání zaměřená na tuto problematiku a kontroly budou ještě přísnější. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Policií České republiky připravujeme ucelený materiál pro velitele všech stupňů, podrobně popisující problematiku extremismu včetně jeho vizuálních projevů. To je to, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nevěděl, protože to ho samozřejmě neomlouvá.

Dále bych chtěl říci, že každý příslušník ozbrojených sil se řídí základním řádem I a samozřejmě zákonem 221 a všemi zákony České republiky, které toto všechno upravují, tudíž samozřejmě není důvod nyní začít vydávat nějaká nová nařízení, nějaké nové příručky. Je to otázka zodpovědného přístupu velitelů jednak při přijímání do služebního poměru a jednak v průběhu té služby.

Z těch okamžitých opatření - já jsem okamžitě nařídil kontroly v součinnosti s generálním štábem, vojenskou policií a inspekcí, které odhalily samozřejmě některé negativní jevy, ale zatím pouze v jednom případě byla ta pozitivní identifikace. Navíc dlouhodobě a tak jak to má i v plánu a pověření své činnosti, extremismem se zabývá Vojenské zpravodajství a předává na patřičná místa informace.

Tudíž já si myslím, že tím, že se jednalo o řekněme jednotlivosti, byť velmi závažné, tak není důvod přijmout nějaké zásadní systémové opatření, ale právě o to více dbát na všechny předpisy a opatření, která byla dosud přijata, a na prevenci. I my se musíme řídit zákony České republiky, nejsme zase schopni ty lidi, kteří se budou hlásit do ozbrojených složek, prověřovat způsobem, který nám v každém případě umožní tuto identifikaci, když to bude osoba hlásící se k extremismu. Ale myslím si, že důsledným, zodpovědným a pečlivým přístupem jsme schopni tomu zamezit jak v té preventivní, tak v té okamžité a dlouhodobé složce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám pana poslance Černého, jestli chce připojit doplněk.

 

Poslanec Karel Černý: Pane ministře, vy jste hovořil o postupu směrem dovnitř do armády. Ale do armády přijdou noví lidé a já jsem přesvědčen, že je potřeba zaměřit se i na ně. Delší dobu se zajímám o historii naší armády a musím přiznat, že je mi docela smutno, když v českých knihkupectvích nacházím v oblasti vojenství výpravné knihy, z jejich obálek se usmívají zejména muži v uniformách SS, Luftwaffe, Africa Corps, Wehrmachtu a mnohde tak nějak vyčnívají nad těmi, kteří bojovali proti nacismu.

Vážený pane ministře, Historický ústav Armády České republiky vydává pro vnitřní potřebu vašeho resortu vynikající knihy propagující naši armádu. Nestálo by za zvážení dostat tyto knihy více mezi veřejnost, tedy nejen do několika vybraných knihoven, ale zejména do škol? Symboly, to jsou konkrétní lidé, kteří se mohou také stát vzory mladých lidí. A proto říkám, když západní fronta, tak ne esesáci z divize Hohenstaufen, ale Jozef Gabčík a Jan Kubiš. A když východní fronta, tak ne esesáci z brigády Dirlewanger, ale Otakar Jaroš.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím ještě pana ministra, aby reagoval.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, já velice děkuji za tento dovětek, protože se s tím absolutně ztotožňuji. Není to nic, co my můžeme a priori ovlivnit, protože my publikace o jednotlivých osobnostech Wehrmachtu samozřejmě nevydáváme. Já jsem dnes měl snídani s druhoválečnými veterány a oni se o tom kupodivu také zmínili. Tak možná s vámi o tom hovořili. Já budu maximálně, i po tom krátkém čase, kdy jsem resort převzal, usilovat o to, aby i ty naše publikace, publikace Vojenského historického ústavu včetně vašich publikací, které dobře znám, skutečně dostaly možnost, aby se s nimi seznámila i široká veřejnost a nebyly určeny pouze pro ta interní místa. Věřím, že i vy nám v tom pomůžete případnou změnou legislativy. Já osobně budu velmi podporovat, aby naši hrdinové jak ze západní, tak z východní fronty dostávali přednost, a to nejen v kvalitě, ale samozřejmě v kvantitě a byli v našich knihkupectvích jako dominující složka. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP