(14.50 hodin)
(pokračuje Váňa)

Vážený pane premiére, těžko politici důchodcům vysvětlují, jak z jejich devítitisícového důchodu si mají zaplatit nájemné, které činí 65 % jejich důchodu, jak si mají uhradit léky a veškeré prostředky k udržení jejich zdraví, tyto výdaje činí 30 % z jejich důchodu, jak mají zbytek svého důchodu utratit za potraviny. Vůbec nehovořím o tom, že by důchodce ze svého skromného devítitisícového důchodu si mohl dovolit luxus, jako je rekreace, rehabilitace, jako je odpočinek.

Já to nikterak nechci přehánět, ale nikterak to nechci zlehčovat. Prostě důchodci se stávají pomalu ale jistě jakýmsi ohroženým druhem. Můj dotaz vůči vám zní: Jak jste připraveni zvýšit životní úroveň starobních důchodců?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla poslední interpelace na premiéra. Tím končíme celou sérii interpelací na předsedu vlády.

 

Jak jsem upozorňoval, tak bychom teď rovnou přešli k interpelacím na členy vlády. Dovolte mi, abych zahájil interpelace na členy vlády. Jenom vás upozorním, že tady mám omluvy ministrů. Čerstvě tady mám omluvu také paní ministryně Kopicové, která se omlouvá, že se musí účastnit jednání v Senátu. Ostatní omluvy zřejmě už byly přečteny ráno.

Přikročíme k seznamu jedenácti poslanců, kteří si vylosovali interpelace na dnešní odpoledne.

Nejdříve požádám o slovo pana poslance Antonína Seďu, který bude interpelovat místopředsedu vlády Martina Bartáka ve věci personálních změn na Ministerstvu obrany.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane místopředsedo vlády, začátkem listopadu jste informoval členy výboru pro obranu o chystané změně na postu ředitele Vojenských lesů a statků, kdy dlouholetého ředitele Josefa Vojáčka vystřídal Jiří Janota. Nicméně vaše personální změny pokračují. Byl odvolán ředitel Vojenského opravárenského podniku Šternberk Jiří Hynek a také ředitel VOP Nový Jičín Alex Truxa. Zároveň jste pověřil Adolfa Veřmiřovského řízením obou státních podniků. Ve sdělovacích prostředcích se spekuluje o odvolání ředitele Leteckých opraven Malešice Jindřicha Plocha, kterého má údajně nahradit člověk blízký Aeru Vodochody.

Vážený pane ministře obrany, vaše personální změny ve mně budí obavy, protože jsou odvoláváni ředitelé bez závažných důvodů, ředitelé, kteří zlepšili hospodářské výsledky státních podniků řízených vaším ministerstvem. Můžete, pane ministře, potvrdit či vyvrátit informaci, že Jiří Janota je váš dlouholetý přítel? O bývalém řediteli divize Vojenských lesů a statků Mimoň se zároveň šíří informace o jeho bývalých nestandardních obchodech se dřevem. Můžete, pane místopředsedo vlády, potvrdit, že nechystáte privatizaci Vojenských lesů a statků či jejich částí? Můžete, pane ministře, vyvrátit mediální spekulace, že chystáte prodej Leteckých opraven Malešice za 800 mil. Kč a že finanční skupina PENTA, současný majitel Aera Vodochody, má o LOM zájem?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl tedy text interpelace. Prosím pana ministra Bartáka, aby se ujal odpovědi, na kterou má maximálně pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Páni poslanci, paní poslankyně, já jsem velmi rád, že tato interpelace přichází, protože rád osvěžím paměť a rád vyvrátím všechny tyto nesmyslné a hloupé spekulace, které se objevují v médiích. Já jsem opakovaně prosil pány poslance i členy výboru, aby se zeptali nejdříve nás, nežli dají na tyto jednotlivé, řekněme neucelené informace z médií.

Já jsem výbor pro obranu informoval několikrát o procesu slučování VOP 025 a 026 v Novém Jičíně a ve Šternberku i o chystaném procesu, jehož rozhodným dnem je 1. 1. 2010 a bude ukončen na konci roku 2010. Ředitel Truxa odešel již v minulosti po dohodě na vlastní žádost, nemýlím-li se. Oba podniky po sloučení povede současný ředitel opravárenského podniku v Novém Jičíně pan Ing. Adolf Veřmiřovský, přičemž pan dr. Jiří Hynek bude jeho náměstkem, jak jsme se dohodli. Je to dlouhodobý proces. Určitě povede k zefektivnění činnosti obou opravárenských podniků, nyní už v jednom. Jak sami víte, tak zase té činnosti pro vojenské opravárenské podniky už není tolik, takže my to považujeme jednoznačně za pozitivní krok.

Výbor jsem informoval nejenom o plánované změně, ale i o jejím provedení. Na postu šéfa Vojenských lesů a na vlastní žádost z rodinných důvodů požádal pan ředitel Vojáček o uvolnění a 13. listopadu 2009 byl jmenován pan Ing. Jiří Janota do funkce ředitele Vojenských lesů a statků. Já pana ředitele Janotu znám necelý rok, to je svatá pravda. Nevím, kdo hovoří o dlouholetém přátelství. Znám ho z profesní činnosti jakožto ředitele divize Mimoň, která patří k jedné z nejlepších, a pan Ing. Janota je jistě velký profesionál. Znovu exaktně odpovídám: Znám ho méně než jeden rok, neplánujeme privatizaci ani celku, ani části Vojenských lesů a statků, snad nemusím opakovat, neplánujeme privatizaci, prodej Leteckých opraven Malešice, je to nesmysl, mediální spekulace nezakládající se na pravdě. Já jsem o tom nikdy nejednal a neplánujeme to ani žádnému konkrétnímu subjektu, protože již implikujeme původní vyjádření, že to neplánujeme vůbec. Prosím o zapamatování.

Já se domnívám, že jsem odpověděl na všechno. Možná pro formu zopakuji: Nebudeme privatizovat žádný státní podnik, ať jsou to lesy, ať jsou to vojenské opravárenské podniky, ani v celku, ani v části. Pan Ing. Janota není mým dlouholetým přítelem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Zeptám se ještě pana poslance Sedi, jestli chce doplnit svoji interpelaci.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo vlády, já děkuji za vaše informace, které doplňují informace, které jsem měl. Děkuji také za vaše konkrétní odpovědi. Nemohu však říci, že mě plně uspokojily, protože podle mých informací Ministerstvo obrany pod vaším vedením v tichosti připravuje transformace státních podniků na akciové společnosti. Pokud se udělá tento první krok, tak to budí podezření, že později se opravdu nadějeme privatizace těchto podniků. Já bych tady od vás chtěl jasně slyšet a potvrdit či vyvrátit, že opravdu nepřipravujete ani převod na akciové společnosti, ani budoucí privatizaci těchto státních podniků, které jsou v resortu vašeho ministerstva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana ministra, aby vystoupil a reagoval na tento dodatek.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Mrzí mě, že jsem vás plně neuspokojil. Nevím, co je přesně naplněním tohoto uspokojení, ale i v této části vás mohu ujistit, že se nepřipravuje ani hlasité, ani tiché převedení žádného ze státních podniků, ani jeho postupná či jednorázová transformace na akciové společnosti. Nepřipravuje, jednoduše to není pravda. Já doufám, že toto je dostatečně vyčerpávající. Já si nedovedu představit exaktnější odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme přejít k další interpelaci. Tou je interpelace paní poslankyně Ladislavy Zelenkové, která by měla interpelovat paní ministryni Miroslavu Kopicovou. Já jsem uvedl, že se omluvila z dnešních interpelací ve Sněmovně, takže je tu možné pouze přečíst tuto interpelaci ve věci počtu soukromých vysokých škol.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo říkat nemohu, takže jenom vážený pane ministře, já musím, ještě než začnu číst svoji interpelaci konstatovat, že současná úřednická vláda, která se jinak chová velmi korektně, v tomto smyslu, mám na mysli účast na interpelacích, skutečně překonala i minulou Topolánkovu vládu, kterou jsme tady několikrát jako opozice pranýřovali, několikrát jsme tady zdůrazňovali, jak jsou interpelace důležité, že jsou kořením demokracie a že by se jim vláda neměla vyhýbat. Mě velice zklamala dnešní účast naší současné vlády. Teď s dovolením přejdu k interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP