(10.10 hodin)
(pokračuje Kopicová)

Jsem připravena za tu chvíli, kdy můžu udělat, co se dá ve směru správného řešení. A bude to zejména na vás v této Sněmovně, abyste se přiklonili ke správným krokům, které vám samozřejmě už přinese někdo jiný. Velmi se snažím, aby to, co teď děláme v přípravě reformy, vůbec nebylo izolované a silové. Já žádnou sílu nemám, ani jednoho hlasu, ani sta hlasů. Mám jenom velmi dobrou vůli a znalost terénu, pracovat se všemi, kdo mohou přispět. Jak víte, k tomu, co zatím bylo vytvořeno, jsem přizvala zahraniční odborníky, vytvořila jsem nepolitický silný odborný tým, který vede profesor Haňka a který je garantem toho, co se řeší ve smyslu hlavních problémů, které má reforma změnit.

Snažím se, aby všichni, kdo se chtějí takovýchto diskusí účastnit, aby se jich účastnili, protože jsem si vědoma toho, že jenom maximálním společným konsensem a hledáním nejlepšího řešení můžeme vytvořit něco, na čem může ten, kdo přijde po mně, stavět dál. Nedělám si žádnou ambici, že já snad změním zákon, ale mohu v něm hodně připravit a nenechat ho zakonzervovaný, jak zaznělo to slovo.

Také vím, že při rozkladu, kterým postupujeme při přípravě reformy, se dostáváme k jednotlivým bodům, které skutečně můžeme řešit drobnými novelami. A já tam, kde to bude možné, kde to nezasáhne do systému, který nebude celý reformován, to samozřejmě udělám. Slibuji, že věci, které se týkají např. i různých normativů pro technické vysoké školy, pro humanitní školy a dalších věcí, tam, kde sílu můžeme mít a můžeme některé věci napravit a pomoci jim dopředu, tak je určitě uděláme a věřím, že v tom mi pomůžete. Nejsem ani trochu naivní, že bych si snad myslela, že budeme schopni udělat nový zákon a celou reformu. To samozřejmě ne.

Otázka, jaké know-how jsem myslela tou větou, to bych měla asi vysvětlit. Chtěla jsem tím říct, že když máte třeba jeden výzkumný ústav, když vezmu tedy takovýto příklad, který pracuje na nějaké zajímavé unikátní technologii, tak by přece šéf ústavu neviděl rád, kdyby jeho pracovníci pracovali v konkurenčních ústavech. A myslím si, že stejným způsobem má škola budovat svůj profil, každá ze škol. I když je to třeba stejná ekonomická škola v jednom, druhém městě, tak má být školou, která je něčím specifická, protože pro absolventa školy má být prestižní, že udělal právě tuto školu, a má to o něm něco říkat. Čili jsem to nemyslela ve smyslu nějakého jiného vnitřního parametru, myslela jsem to ve smyslu toho, že lidé, kteří pracují na určitém pracovišti, ať je to vysoká škola, výzkumný ústav nebo podnik, by měli pracovat pro firmu, která je platí, jak nejlépe dovedou, a měli by přispívat k tomu, aby se takový profil vysoké školy jejich činností a kooperací mezi týmem, který školu vede, vytvářel. To jsem tím mínila a omlouvám se, nebylo-li dosti jasné. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Nyní mám další přihlášky do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Pleva, poté pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, již delší dobu tady poslouchám tuto interpelaci, poslouchal jsem ji v kanceláři. Vývoj diskuse mi nedal a musel jsem sem přiběhnout. Poslouchám nářky poslanců ČSSD nad úrovní našeho vysokého školství, které jsou způsobeny právě jeho extenzifikací, velkým počtem vysokých škol, ať už veřejných nebo soukromých, a musím říct, že do značné míry tyto výhrady poslanců ČSSD sdílím. Nicméně dávat toto za vinu především v oblasti veřejného vysokého školství, které je v našich zeměpisných šířkách tím nejkvalitnějším, nikoliv jak dejme tomu ve Spojených státech soukromé vysoké školy, u nás je to právě naopak, dávat vinu za tohle Ministerstvu školství je přinejmenším jaksi krátká paměť, protože především a hlavně poslanci si prolobbovali vznik nových veřejných vysokých škol právě proto, že v jejich regionu ještě nebyla veřejná vysoká škola. A u technických a jiných vysokých škol, polytechnických a podobných vysokých škol, právě poslanci prolobbovali to, že tyto vysoké školy by byly přejmenovány na univerzity. To znamená jaksi vnímáním byly postaveny na jakýsi vyšší stupínek.

A vrcholem toho je, že přes tento nářek na létající profesory, protože profesorů je samozřejmě omezené množství a nepřibývá jich takovým tempem, jak by si možná někteří z nás přáli, takovou rychlostí, jako přibývají vysoké školy, vrcholem toho je, že z dílny sociální demokracie zde máme návrh na novou veřejnou vysokou školu - Královskou univerzitu Davida Prvního Velikého.

Myslím si, kolegové, zameťte si před vlastním prahem. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, pak vám uvěřím, že vaše obavy o vysoké školství jsou skutečně oprávněné a myšlené vážně. Pokud ale budete podporovat vznik této nesmyslné univerzity, pak si myslím, že vaše nářky jsou pouze pokrytectvím.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Poté pan poslanec Ohlídal.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Kolegyně a kolegové, pro pana kolegu Plevu prostřednictvím pana předsedajícího. Velmi byste mě překvapil, třeba se to jednou i podaří, kdybyste jednou ve své reakci na školskou problematiku vystoupil věcně, a nikoliv s ideologickým útokem, s výčtem toho, co kdo kdy udělal, které ministerstvo kdo měl, která vláda to byla. Přece zejména ve školství bychom neměli takto věc vidět, touto optikou se dívat a takhle argumentovat. Myslím, že každý, kdo takto vystoupí v tomto duchu a tímto způsobem, vystavuje vizitku jenom sám sobě. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. S další faktickou pan poslanec Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poté pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem velmi nerad, že paní kolegyně Zelenková vnímá mé vystoupení ideologicky. Samozřejmě co se týče nové univerzity, to prostě je holý fakt. Pokud kolegové předkládají nebo pokud jejich hejtman předkládá návrh na vznik další univerzity, která v podstatě nemá náplň, máme stanovisko Akreditační komise, které je nedoporučující, pak si myslím, že skutečně je to proti tomu, co teď říkají.

Co se týče první části vystoupení, kdy jsem skutečně obhajoval ministerstvo a říkal, že poslanci zavinili vznik mnoha vysokých škol, neříkal jsem, že to byli poslanci sociální demokracie. To byli poslanci napříč politickým spektrem. Tam se dělaly koalice na základě toho, odkud kdo je, to znamená z kterého regionu, ne z které politické strany. Takže pokud to někdo bral jako útok na sociální demokracii, byl to útok na celou Poslaneckou sněmovnu, protože jsme se někdy chovali opravdu podle hesla košile bližší než kabát a bližší regionální zájmy než zájmy celého vysokého školství.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče, s další faktickou další paní poslankyně Zelenková a poté pan poslanec Ohlídal. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji panu kolegovi za v jeho stylu smířlivější vystoupení, nebo smířlivé. Já tady na oplátku řeknu, že nebudu podporovat Královskou univerzitu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě... S faktickou pan poslanec Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP