(10.20 hodin)

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych krátce reagoval na kolegu Plevu, protože ten se tady snaží podsunout Poslanecké sněmovně zjevnou nepravdu, že iniciativa na vznik středočeské veřejné vysoké školy je iniciativou pouze Davida Ratha. To je nesmysl. To je projekt, který se připravuje několik let. Pracoval již na něm i bývalý hejtman Petr Bendl. Tento projekt má podporu v krajském zastupitelstvu napříč politickým spektrem, takže já se ohrazuji vůči tomu, že to je pouze iniciativa Davida Ratha. Takže Středočeský kraj se té iniciativy vlastně ujal i na základě iniciativy měst a ve většině těch měst vládne vaše politická strana ODS. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ohlídal. Připraví se pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Já bych ještě reagoval na odcházejícího pana poslance Plevu. Já samozřejmě s ním souhlasím. Poslanci lobbují za všechno, tedy i za vysoké školy, ale rozhodující je Akreditační komise a ministerstvo. Pokud akreditaci neuzná, nepřidělí, poslanci se mohou stavět na hlavu a nic nepomůže. To je jedna věc.

Druhá věc. Paní ministryně, ten tým, který připravuje reformu vysokého školství, těch jednotlivých lidí si tam opravdu vážím, ale je to tak, jak jsem říkal. Tým lidí, kteří vidí problémy vysokých škol z jediného zorného úhlu, dokonce i z toho ideového hlediska. Tento tým není reprezentativní, a proto nemůžete čekat, že výsledky, které on předloží, budou akceptovány jinými politickými stranami a akademickou veřejností. V tom je ten zásadní problém, ve kterém si nerozumíme.

Co se týče toho know-how, tam by mohla být ještě širší diskuse. Já s vašimi názory v tomto směru nesouhlasím, ale to nebudu rozebírat zde. To případně bychom mohli prodiskutovat jinde.

Ale ještě na závěr bych chtěl uvést na pravou míru, aby někdo si nemyslel, že třeba já odsuzuji to, že profesor z jedné univerzity přednáší v akreditovaném programu na jiné univerzitě. To je na světě všude běžné, ale ten program už je tam zavedený, akreditovaný a profesor z jiné univerzity tam třeba pomáhá, protože chtějí rozvinout jiný směr v tom oboru, protože třeba přibyli na té dané univerzitě, kam částečně zajíždí a vyučuje, studenti. Já kritizují cestující profesory, na základě nichž se akreditují, a říkám podvodně akreditují, nové obory a nové vysoké školy. A znovu zdůrazňuji: V České republice, kolegyně Zelenková říkala, že optimálně by mohlo být 50 vysokých škol, já bych řekl, že ten počet by měl být ještě nižší podle mého názoru. Současný počet vysokých škol opravdu vede k degradaci vysokoškolského vzdělání v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickými poznámkami paní ministryně, poté pan poslanec Pleva. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Vážený pane předsedo, já bych měla vaším prostřednictvím jen jednu prosbu k Poslanecké sněmovně. Já jsem si dala velikou práci, abych našla nejkompetentnější lidi, kteří rozumějí vysokému školství, mají vizi, znají světovou situaci, a ty jsem přizvala ke spolupráci. A já se vaším prostřednictvím obracím na ctěnou Sněmovnu, vědí-li o takových lidech, v mém týmu jsou nesmírně vítáni. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych trošku polemizoval s mým ctěným předřečníkem panem kolegou Ohlídalem, že Akreditační komise je hlavní a poslanci nemohou nic dělat. Pokud poslanci zřídí veřejnou vysokou školu zákonem, a bohužel mohou ji zřídit, aniž mají jakékoliv stanovisko Akreditační komise, tak tato vysoká škola začne fungovat. Pak jsou samozřejmě vyvíjeny jiné než jen odborné tlaky na ministerstvo a na Akreditační komisi, když tato vysoká škola je zřízena zákonem, aby nějaká akreditace byla udělena.

Vážení kolegové, než budeme kritizovat jiné, sáhněme si do vlastního svědomí, a to napříč politickým spektrem.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Ohlídal, připraví se s řádnou přihláškou pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Samozřejmě pan poslanec Pleva má pravdu. Když se vysoká škola zřídí zákonem, tak to je dáno, ale akreditační činnosti zákonem zřídit nelze. To musí projít Akreditační komisí, ta musí doporučit, nebo nedoporučit a rozhodující slovo má Ministerstvo školství. A pokud nebude žádný akreditovaný obor, pokud úroveň školy bude taková, že nebude mít tyto činnosti, pak to bude prázdná vysoká škola a vlastně může být v rámci správního řízení potom zrušena. Takže není to úplně tak, jak říká poslanec Pleva.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, děkuji, pane předsedo, za udělení slova.

Já myslím, že padla legitimní interpelace, byla napsána, na ni jsme získali i my v lavicích odpověď. Teď se vede diskuse, která částečně jde mimo rámec toho, co bylo předmětem interpelace a předmětem odpovědi. I to je ale legitimní, od toho máme Poslaneckou sněmovnu. Nedávno jsme tady vedli poměrně dlouhou diskusi k vysokoškolskému zákonu poměrně rychlým řešením, které někteří kolegové a kolegyně navrhují, s kterým já jsem osobně nesouhlasil, protože takové zákony tohoto typu považuji za věci, které by měly být hodně stálé, měly by to být věci, které, když už se musí změnit, mají být velmi propracované a ve spolupráci samozřejmě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Situace některých, zvláště soukromých, ale i jiných nových vysokých škol je velice obtížná v tom smyslu, že mají obrovské problémy s tím, vybudovat důstojné podmínky pro to, aby mohly fungovat, oproti školám, které byly tradiční, které už působily po mnohá desetiletí. Zájem společenský byl nepochybně ten, aby více dětí, mládeže České republiky, mělo vysokoškolské vzdělání, abychom se zařadili na trzích práce Evropy a i jinde ve světě mezi ty vzdělanější národy, a snažili jsme se všichni, kdo jsme určitě tady a kdo se tím zabývají, té situaci polepšit. Já jsem v té době byl starostou a radním hlavního města Prahy. Někteří z vás také působili na krajích, než přišli do Poslanecké sněmovny a víte dobře, co tím myslím.

Na druhou stranu stávající kamenné univerzity, často jejich kvestoři mají problémy s majetky, které mají, ty majetky nejsou v dobrém stavu, nejsou finance na to, aby byly opravovány, nejsou dostatečné počty kolejí pro studenty, nejsou kampusy. Jediné Brno si dokázalo vytvořit podmínky pro to, aby tam vznikl důstojný kampus, který využívá více vysokých škol. Známe tyto problémy a známe i to, že právě ty menší nové vysoké školy, které vznikaly, v diskusích o tom, kde by případné kampusy měly vzniknout, jsou vždy až na chvostíčku. S nimi se nikdo nechce bavit. To je další problém, který známe.

Ale já se na vás chci teď obrátit v jedné chvíli. My když chceme vyjádřit nesouhlas s nějakou interpelací, to už musí být. My můžeme vnitřně nesouhlasit se stavem, který je popsán v odpovědi, může nás to trápit, nebo nás to může třeba, promiňte mi to slovo, i štvát. Ale tak kultivované osobě, jako je stávající ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, na její odpověď vyjadřovat ve Sněmovně nesouhlas, když víme, že drtivá většina té odpovědi je samozřejmě správná, popisuje stav velmi dobře, považuji za - nebudu to slovo říkat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Ohlídal. Pan poslanec Nowak má náhradní kartu č. 19. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Prostřednictvím předsedajícího vážený pane kolego Bratský, já nekritizuji kultivovanost paní ministryně, na to písemné interpelace nejsou. Jste už strašně dlouho ve Sněmovně, to byste měl vědět. Já jsem interpeloval a kritizoval velmi neblahou praxi jednoho vysokoškolského jevu, a to konkrétně cestujících profesorů, která výrazně snižuje úroveň českého vysokého školství. A bohužel paní ministryně neodpověděla na meritum věci, proto jsem vyjádřil ten nesouhlas. Kultivovanost s tím vůbec nesouvisí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky nemám. Pokud se nikdo již nehlásí do rozpravy, rozpravu ukončím. Táži se nyní pana poslance Ohlídala, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Prosím, pane poslanče, předneste návrh usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP